Gemeente Demodam

Het algoritmeregister is een overzicht van de algoritmes die de gemeente Demodam gebruikt bij gemeentelijke dienstverlening. Een algoritme is een vooraf bepaalde set regels of stappen die door de computer gevolgd worden. Per algoritme vindt u eerst algemene informatie over de bedoeling en werking van het algoritme. Daarna vindt u meer gedetailleerde technische informatie. Door feedback te geven kunt u ons helpen om de algoritmes die we gebruiken beter, eerlijker en verantwoorder te maken. Het register is nog in ontwikkeling.

Naam Afdeling Korte omschrijving Type Categorie Status Herzieningsdatum
Software-volwassenheidsbepaling Innovatie Algoritme om de volwassenheid van een software code base in te schatten. Zelflerend Software-ontwikkeling In ontwikkeling 2023-01-01